over

Benergy EV-opladers in industriepark

In het park kunnen oplaadpalen voor elektrische voertuigen worden geplaatst om werknemers, bezoekers en logistieke voertuigen te ondersteunen bij het gebruik van elektrische voertuigen.De EV-laadinfrastructuur kan ook bijdragen aan de duurzaamheidsinitiatieven van het park, de CO2-uitstoot verminderen en de adoptie van elektrische voertuigen in de industriële sector vergemakkelijken.

Ondersteun medewerkers bij het gebruik van elektrische voertuigen:

Industrieparken kunnen een oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen installeren om werknemers te ondersteunen bij het gebruik van elektrische voertuigen.Dit helpt de uitstoot van het woon-werkverkeer van werknemers te verminderen, draagt ​​bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het park en bevordert de adoptie van elektrische voertuigen door werknemers.Door EV-opladers te installeren kunnen parken blijk geven van hun toewijding aan duurzaamheid en een uniek verkoopargument bieden voor potentiële huurders.

Ondersteunen van logistieke operaties

Op industrieterreinen zijn vaak logistieke bedrijven gevestigd die goederen in en uit het park vervoeren.Door laadstations voor elektrische voertuigen voor logistieke voertuigen te installeren, kunnen deze bedrijven de CO2-uitstoot verminderen en bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het park.Dit kan logistieke bedrijven helpen hun inzet voor duurzaamheid te demonstreren en nieuwe markten te betreden waar logistieke oplossingen met lage emissies een prioriteit zijn.

Het genereren van inkomsten

EV-laadinfrastructuur kan bijdragen aan de inkomstenstroom van het park.Dit kan gedaan worden door het opladen van laaddiensten of door samen te werken met EV-laadbedrijven om infrastructuur te installeren en de inkomsten te delen.Dit helpt nieuwe inkomstenstromen voor het park te creëren en getuigt van innovatief denken en leiderschap op het gebied van duurzame oplossingen.

Bezoekers trekken

Bedrijventerreinen ontvangen vaak bezoekers, waaronder leveranciers, logistieke bedrijven en klanten.Door EV-opladen aan te bieden kunnen parken EV-rijders aantrekken en zich onderscheiden van de concurrentie.Dit helpt het park te positioneren als leider op het gebied van duurzaamheid en biedt een unieke waardepropositie voor huurders en bezoekers.

Toekomstbestendige infrastructuur

De inzet van EV-laadinfrastructuur kan de infrastructuur van het park toekomstbestendig maken om te voldoen aan de groeiende vraag naar het opladen van elektrische voertuigen.Naarmate meer bedrijven en individuen elektrische voertuigen adopteren, kan de infrastructuur van het park gelijke tred houden met de veranderende behoeften en toekomstige groei ondersteunen.

Concluderend kan het inzetten van EV-laadinfrastructuur in industrieparken duurzame ontwikkelingsinitiatieven bevorderen, de CO2-uitstoot verminderen, klanten en huurders aantrekken, logistieke activiteiten ondersteunen, inkomsten genereren en een toekomstbestendige infrastructuur creëren.Industrieparken kunnen het voortouw nemen bij het helpen van bedrijven en individuen bij het adopteren van duurzame oplossingen en het realiseren van een koolstofarme toekomst.


Neem contact met ons op